DOKUMENTI
UPISI
KATALOG INFORMACIJA DUS
NABAVA
NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Financijski plan 2017.-2019.

Financijski plan za 2018. i projekcije plana za 2019. I 2020.

 

SJEDNICE DOMSKOG ODBORA
KAKO DO NAS?

Dom učenika Sušak - mapa

 

 
 

ZRNCE POVIJESTI


 

O zgradi na Podvežici

Izgradnju Radničkog doma na Podvežici, ustanove koja bi pružala mogućnost jeftinog i dobrog prenoćišta, potakle su, teške materijalne prilike među domaćim radništvom, ponajviše onima zaposlenim u luci nakon drugog svjetskog rata. Zajmom iz sredstava iseljeničkog fonda gradska je općina uspjela u tu svrhu podignuti na vlastitom terenu u Podvežici veliku trokatnicu. U novom radničko iseljeničkom domu, prenoćištu prvenstveno prolaznog tipa, bilo je mjesta za više od stotinu radnika. Dom je bio opskrbljen i svim potrebnim higijenskim uređajima, primjerice, zajedničkim kupalištem s tuševima te centralnim grijanjem, a uz minimalnu naplatu.

Projekt radničko-iseljeničkog doma u Sušaku odobrava ondašnji ministar socijalne politike i narodnog zdravlja i to krajem ožujka 1931. godine. Nacrt je prije toga morao pregledati i Sanitetsko-tehnički odsjek Škole narodnog zdravlja u Zagrebu, radi potrebnih izmjena i nadopuna. Gradnja je započela u jesen 1931. godine, a već sljedeće jeseni ustanova je trebala primati korisnike.

Socijalni odjel Okružnog narodnog odbora za Hrvatsko primorje otvorio je početkom lipnja 1945. godine đački dom pod nazivom Dom učenika (Šegrta) na Sušaku. Svrha njegova osvnivanja bila je pružiti stručnu naobrazbu, smještaj i skrb učenicima koji su se osposobljavali za radna zanimanja. Učenici su uključivani u razne obrte i vojne radionice dok krajem iste godine nije osnovana i Industrijska škola.

Krajem 1946. godine Dom se dijeli na Dom učenika u privredi i Dom Industrijske škole.

Od 1949. do 1953. godine dom se naziva Dom učenika u privredi “Bakarčić Silvije” Rijeka, a od 1953. godine pa do kraja 1960. godine kada prestaje sa djelovanjem, Dom nosi naziv Đački dom učenika u privredi “Silvije Bakarčić” – Rijeka.

Od listopada 1953. godine Dom ima zajedničkog upravitelja s Đačkim domom Srednje tehničke građevinske škole u čijoj gradi je i smješten.

Rješenjem Narodnog odbora grada Rijeke od 26.03.1954. godine dva doma se spajaju u jedan pod nazivom Đački dom učenika u privredi “Silvije Bakarčić .- Rijeka, dok se Đački dom Srednje tehničke građevinske škole ukida. U prosincu istre godine dolazi do jos jednog spajanja, tada s Domom centralne škole učenika u privredi.

U svibnju 1955. godine NO grada Rijeke donio je rješenje o osnivanju Doma kao ustanove sa samostalnim financiranjem.

Ukidanjem Radničkog doma 1960. godine u zgradu na Podvežici useljava se tadašnji Zavod za zapošljavanje koji djeluje do 1965. godine.

Godine 1965. iz zgrade današnje Tehničke škole u Rijeci preseljava se Srednjoškolski muški dom (SMO) u današnji prostor.

Zajedno sa razvitkom zgrade na Podvežici moramo napomenuti i razvoj zgrade na Pećinama, u ulici Šet. XIII divizije 75.
 

 

O zgradi na Pećinama

Do osnutka Doma u zgradi je živjela bogataška obitelj Pavlović, bivši trgovci drvom. Zgrada u ulici Šetalište XIII. Divizije 75 posebno je poznata I po tome što su u njoj rođeni i članovi poznate riječke obitelji Polić: književnci Janko Polić Kamov i njegov brat Nikola Polić.

Odmah nakon II. svjetskog rata osniva se Srednjoškolski đački dom Sušak, a sa svrhom školovanja siromašnih učenica u tadašnjoj sušačkoj gimnaziji. Dom je otvorio Okružni narodni odbor za Hrvatsko primorje 29.11.1945.

1956. godine u Domu je 66 učenica iz 6 škola, i dvaju narodnosti: hrvatske i talijanske. 1959/60. godine odlukom Narodnog odbora Sušak, u Dom se više ne primaju učenice, već studenti polaznici viših škola i fakulteta u Rijeci

Školske godine 1960/61. smještaju se u Srednjoškolski dom Rijeka "Pećine" učenici u privredi - građevinarstvu, s povećanim kapacitetom, cca 200 učenika.

1973. godine spajanjem Srednjoškolskog muškog doma (SMO) u ulici Drage Gervaisa, Srednjoškolskog doma Rijeka "Pećine" u ulici Šet. XIII. divizije i Građevinskog školskog centra nastaje Centar usmjerenog obrazovanja za obrazovanje u građevinarstvu.

1983. raspadom Centra osniva se Đački dom građevinara kao samostalna ustanova koja 1993. godine mijenja ime u Dom učenika srednjih škola, a 2001. godine postaje Dom učenika Sušak.

Dom učenika Sušak danas djeluje u samo jednoj zgradi, onoj na Podvežici u ulici Drage Gervisa, dok je druga zgrada na Pećinama postala prostor Srednje škole za primjenjenu umjetnost od 2000. godine.